Miesięcznik „UWAGA bezpieczeństwo” będzie nowym na polskim rynku czasopismem specjalistycznym, które w całości zostanie poświęcone problemom szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Obszar tematyczny miesięcznika obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa w skali od państwa i społeczeństwa, przez przedsiębiorstwa i infrastrukturę krytyczną, aż do bezpieczeństwa osobistego.

Dotychczasowe traktowanie zagadnień bezpieczeństwa miało charakter wycinkowy, determinowany bieżącymi potrzebami, a publikacje koncentrowały się na omawianiu tych fragmentów problemu, które odnoszą się np. do informatyki, zabezpieczeń fizycznych czy ochrony mienia. Koncepcja periodyku UWAGA jest inna.

UWAGA traktuje bezpieczeństwo jako problem wielowarstwowy ale spójny, mający swoją genezę, przebieg i następstwa. Analiza jego złożoności pozwala konsekwentnie i świadomie wykorzystywać różne elementy wiedzy, uzyskując oczekiwany efekt synergii.

Bezpieczeństwo, to przede wszystkim świadomość, zdolność przewidywania odległych skutków podejmowanych działań i umiejętność rozwiązywania nieuniknionych problemów.

UWAGA obejmuje wszelkie możliwe sposoby aktywności człowieka z perspektywy działań gwarantujących stabilne i efektywne realizowanie jego zadań gospodarczych, społecznych i osobistych (zarówno w skali makro jak i mikro).

Istotą koncepcji miesięcznika UWAGA jest przenikanie obszarów tematycznych. Tak sformułowane założenie pozwala poznać specyfikę poszczególnych działań, a następnie zdefiniować ramy współpracy w sytuacji realnego zagrożenia.

W redagowaniu miesięcznika będą brać udział dziennikarze i redaktorzy z dwóch istniejących od dawna na rynku periodyków specjalistycznych: Arsenał i Polska Cyfrowa. Gwarantuje to wysoki poziom edytorski i merytoryczny UWAGI. Kolejną gwarancją jest stała współpraca z ośrodkami administracji państwowej, ośrodkami medycznymi, wyższymi uczelniami, firmami doradczymi związanymi z infrastrukturą krytyczną oraz firmami, jednostkami i osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

„UWAGA bezpieczeństwo” składa się z dwóch podstawowych części:

  • państwo, administracja, służby, firma,
  • człowiek, rodzina, środowisko.

W ramach części wyróżnione są profile tematyczne i kategorie zagadnień.

 

Profile tematyczne i kategorie zagadnień

Bezpieczeństwo narodowe, terroryzm, katastrofy

Administracja, służby

BCP (plany ciągłości działania)

Zarządzanie kryzysowe

PR kryzysowy

Cyberzagrożenia, cyberbezpieczeństwo

Medycyna katastrof

Ratownictwo medyczne, pierwsza pomoc

Bezpieczeństwo IT (sieci, sprzęt, dane, oprogramowanie…)

Bankowość, operacje finansowe, bezpieczeństwo finansowe

Ubezpieczenia

Bezpieczeństwo obrotu gotówkowego

Bezpieczeństwo transportu

Bezpieczeństwo chemiczne

Bezpieczeństwo energetyczne

Systemy przeciwpożarowe, gaśnicze

Bezpieczeństwo fizyczne budynków i pomieszczeń

Systemy alarmowe, monitoring

Identyfikacja osób

Bezpieczeństwo i ochrona osób

Ochrona tożsamości

Sytuacje krytyczne

Samoobrona, użycie broni

Psychologia zagrożenia

Stres, stres pourazowy

Identyfikacja zagrożeń

Koordynacja działań

UWAGA projekt demo