Wspólnie możemy wypracować metody,
które z czasem staną się standardem…

BEZPIECZEŃSTWO INDYWIDALNE

BEZPIECZEŃSTWO INDYWIDUALNE

Wykłady, ćwiczenia, dynamiczne symulacje

 

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z występującym zagrożeniami i przygotowanie do działania w warunkach ograniczonego bezpieczeństwa. Przewidywanie, planowanie i bezpieczne realizowanie zadań.

 

RAMOWY PLAN SZKOLENIA:

 

  1. Bezpiecznie w domu.

1.1. Rozpoznawanie sygnałów o zagrożeniu.
1.2. Obcy w twoim domu.
1.3. Dziwne odwiedziny (symulacja).
1.4. Zwiad przestępczy.
1.5. Przestępcy i naciągacze.

  1. Bezpieczeństwo w biurze.

2.1. Elementy psychologii pierwszego kontaktu.

2.2. Rozpoznawanie sygnałów o zagrożeniu.

2.3. Kradzież (symulacja).

2.4. Agresja bezpośrednia.

2.5. Opcje interwencji.

2.6. Rozmowa z policją (symulacja).

2.7. Procedury policyjne.

2.8. Monitoring.

  1. Bezpiecznie w dzielnicy.

3.9. Rozpoznawanie sygnałów o zagrożeniu.  

3.10. Niebezpieczne rejony. Mapa zagrożeń (parki, ulice, lokale, itp.).

3.11. Agresja bezpośrednia.

3.12. Napad na ulicy (symulacja).

3.13. Zakupy.

3.14. Kradzież (symulacja).

3.15. Koperta bezpieczeństwa.

  1. Bezpiecznie w samochodzie.

4.1. Identyfikacja zagrożeń.

4.2. Co to znaczy bezpiecznie używać samochód?

4.3. Ocena ryzyka np.: na drodze, parkingu, ulicy, itp.

4.4. Wyposażenie samochodu (co warto mieć ze sobą).

4.5. Mapa niebezpiecznych rejonów.

4.6. Metody napadów na kierowców samochodów (symulacje).

4.7. Trenowanie zapobiegania a w ostateczności obrony, przed kradzieżą lub napadem (symulacja – różne warianty).

  1. Trening samoobrony (Krav Maga)

5.1. Sytuacje niebezpieczne.

5.2. Ocena sytuacji.

5.3. Motywacja.

5.4. Pozycja walki.

5.5. Technika samoobrony.

 

Zajęcia poprowadzą osoby bezpośrednio realizujące zadania związane z nadzorem nad zapewnieniem bezpieczeństwa instytucji i osób, jednocześnie posiadające państwowe uprawnienia instruktorów strzelectwa, samoobrony i survivalu.

Zajęcia są realizowane w formie wykładu, prezentacji multimedialnych, pokazów i ćwiczeń praktycznych.

 

Grupa docelowa:

Szkolenie dla pracowników terenowych (urzędnicy, pracownicy pomocy społecznej, wolontariusze, mieszkańcy).

Program jest własnością Security Direct