Wspólnie możemy wypracować metody,
które z czasem staną się standardem…

BEZPIECZEŃSTWO INDYWIDALNE


BEZPIECZEŃSTWO INDYWIDUALNE

Wykłady, ćwiczenia, dynamiczne symulacje

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczniów z występującym zagrożeniem i przygotowanie do działania w warunkach ograniczonego bezpieczeństwa. Przewidywanie, planowanie i bezpieczne realizowanie zadań.

RAMOWY PLAN SZKOLENIA:

  1. Bezpiecznie w domu.

1.1. Rozpoznawanie o zagrożeniu.
1.2. Obcy w twoim domu.
1.3. Dziwne odwiedziny (symulacja).
1.4. Zwiad przestępczy.
1.5. Przestępcy i naciągacze.

  1. Bezpieczeństwo w biurze .

2.1. Elementy psychologii pierwszego kontaktu.

2.2. Rozpoznawanie o zagrożeniu.

2.3. Kradzież (symulacja).

2.4. Agresja bezpośrednia.

2.5. Opcje interwencji.

2.6. Rozmowa z policją (symulacja).

2.7. Procedury policyjne.

2.8. Monitorowanie.

  1. Bezpiecznie w dzielnicy.

3.9. Rozpoznawanie o zagrożeniu.  

3.10. Niebezpieczne rejony. Mapa zagrożenia (parki, ulice, lokale, itp.).

3.11. Agresja bezpośrednia.

3.12. Napad na ulicy (symulacja).

3.13. Zakupy.

3.14. Kradzież (symulacja).

3.15. Koperta bezpieczeństwa.

  1. Bezpiecznie w podróży.

4.1. Identyfikacja zagrożeń.

4.2. Co to znaczy bezpiecznie używać samochód?

4.3. Ocena ryzyka np .: Na drodze, parking, ulica, itp.

4.4. Wyposażenie samochodu (co warto mieć ze sobą).

4.5. Mapa rejonów.

4.6. Metody napadów na kierowców samochodów (symulacje).

4.7. Trenowanie prawa w ostateczności obrony, przed kradzieżą lub napadem (symulacja – różne warianty).

  1. Trening samoobrony (Krav Maga)

5.1. Sytuacje niebezpieczne.

5.2. Ocena sytuacji.

5.3. Motywacja.

5.4. Pozycja walki.

5.5. Technika samoobrony.

Zajęcia poprowadzą osoby bezpośrednio realizujące z nadzorem nad zapewnieniem bezpieczeństwa stanowiska i osób, posiadające państwowe uprawnienia instruktorów strzelectwa, samoobrony i survivalu.

Zajęcia są w formie wykładu, prezentacji multimedialnych, pokazów i ćwiczeń praktycznych.

Grupa docelowa:

Szkolenie dla pracowników terenowych (urzędnicy, pracownicy pomocy społecznej, wolontariusze, mieszkańcy).

Program jest własnością Security Direct