Wspólnie możemy wypracować metody,
które z czasem staną się standardem…

KRYZYS SYMULACJA

ZACHOWANIA LUDZI W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

SYMULACJA

Warsztat doskonalący umiejętności zarządzania kryzysem

 

Uczestnicy

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, zapobieganie i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych

FORMA SZKOLENIA: symulacja kryzysu, miniwykłady, ćwiczenia połączone z analizą własnych reakcji i zachowań w oparciu o video-rejestrację zdarzeń.

Symulacja rzeczywistej sytuacji stresowej – uczestnictwo w niej
a następnie szczegółowa analiza emocji i zachowań pozwala na lepsze poznanie swoich reakcji na trudną sytuację kryzysu, reakcji kolegów, głębszą integrację osób odpowiedzialnych w firmie za rozwiązywanie sytuacji kryzysowych a także na lepsze poradzenie sobie z takimi sytuacjami w przyszłości.

 

CELE SZKOLENIA:

 

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • Zachowań i działań w sytuacjach kryzysowych
 • Zasad komunikacji interpersonalnej w kontakcie z ludźmi znajdującymi w stanie stresu
 • Stylów ludzkich zachowań, ich identyfikacji oraz dobierania odpowiedniego modelu komunikacji
 • Sposobów celowego i skutecznego podejmowania decyzji
 • Wiedzy na temat nieprzewidywalności zachowań i działań w sytuacji kryzysowej i sposobów radzenia sobie z nimi

Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

 • Zarządzania własnymi emocjami i stresem w trudnej sytuacji
 • Podejmowania skutecznych decyzji
 • Lepszego komunikowania się z otoczeniem i zarządzania ludźmi w kryzysie
 • Stosowania technik asertywnego zachowania
 • Radzenia sobie z paniką wśród załogi
 • Wyboru i stosowania skutecznych technik przekonywania i motywowania ludzi
 • Utrzymania wysokiej samooceny i bycia liderem w trudnej sytuacji
 • Zapobiegania eskalacji reakcji stresowej

Wykształcenie i utrwalenie postaw:

 • Kreatywności w poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach trudnych
 • Motywacji wewnętrznej do zarządzania sytuacją kryzysową
 • Traktowania kryzysu jako wyzwania
 • Wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i rozwijania umiejętności liderskich
 • Budowania nowych nawyków postępowania w sytuacjach awaryjnych
 • Aktywnego rozwijania kompetencji skutecznego radzenia sobie z kryzysem

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik powinien:

 • Rozpoznać trafnie swoje reakcje emocjonalne na silny stres i umieć nimi zarządzać
 • Umieć poradzić sobie z lękiem, strachem, niepewnością
 • Lepiej zarządzać ludźmi podczas kryzysowych sytuacji
 • Szybciej podejmować skuteczne decyzje
 • Umieć zapewnić sobie wsparcie kolegów i współpracowników
 • Lepiej komunikować się z zespołem oraz otoczeniem zewnętrznym
 • Być pewniejszym siebie w działaniu, bardziej asertywnym i świadomym

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Moduł I – Sytuacje Kryzysowe
 • Moduł zawiera wstęp do tematu: Sytuacje kryzysowe, czym są
  i jak je rozpoznać. Ma na celu przekazać istotne informacje dotyczące sytuacji kryzysowej oraz zachowań ludzi w trudnej sytuacji.

1.1. Czym są sytuacje kryzysowe? Definicje kryzysu i sytuacji kryzysowej.

1.2. Kryzysy wewnętrzne, zewnętrzne, nawarstwienia i kumulacje zdarzeń.

1.3. Fazy sytuacji kryzysowych od analizy i przeciwdziałania, do usuwania skutków.

1.4. Pojęcie kultury bezpieczeństwa.

1.5. Bezpieczeństwo jako proces.

1.6. Psychologia stresu.  Uwarunkowania psychologiczne podejmowanych działań.

1.7. Jak ludzie zachowują się podczas sytuacji kryzysowej.  

 

 1. Moduł  II –  Mocne uderzenie  
 • Moduł ten zawiera rzeczywistą sytuację stresową. Uczestnicy poddani są mocnemu uderzeniu, nieoczekiwanym zwrotom akcji oraz realnemu stresowi. Celem modułu jest wprowadzenie uczestników w stan, w jakim mogą się znaleźć w sytuacji kryzysowej.
 • Cała „ akcja” jest nagrywana, obserwowana a następnie bardzo precyzyjnie omówiona,  ze szczególnym uwzględnieniem czynników psychologicznych.

2.1. Symulacja realnej sytuacji stresowej i jej rejestracja video.

2.2. Wstępna analiza symulacji.

 

 1. Moduł III – Po uderzeniu
 • Podsumowanie dnia pierwszego. W tym module na podstawie zrealizowanej symulacji i doświadczeń z życia pokazujemy, jak ludzie zachowują się podczas sytuacji kryzysowych (na przykładzie zachowań uczestników). Pokazujemy mechanizmy psychologiczne podejmowania działań w trudnych warunkach.

3.1. Style zachowań – czego mogę się spodziewać od siebie i  swoich ludzi ?

3.2. Zachowania i podejmowanie działań w stresie.

3.3. Uwarunkowania psychologiczne podejmowanych działań.

 

 1. Moduł IV –  Jak tworzyć zgrany zespół aby wspólnie przezwyciężyć kryzys ?
 • Cały dzień oparty jest na ćwiczeniach budujących jedność i lepszą współpracę zespołu. Dzięki specjalnie zaprojektowanym ćwiczeniom uczestnicy zdobywają do siebie zaufanie i wiedzą, że mogą na sobie polegać w sytuacjach kryzysowych. Podczas ćwiczeń poruszane są tematy:

4.1. Emocje – Działania w afekcie – jak rozpoznać i jak sobie z nimi radzić?

4.2. Dlaczego plan kryzysowy nie działa? Budowanie skutecznej postawy pracowników, która sprawdza się w sytuacji kryzysowej.

4.3. Pułapki podejmowania decyzji w sytuacji krytycznej.

4.4. Wewnętrzna komunikacja kryzysowa i zarządzanie informacją.

4.5. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych – „Ja wiem, że on wie, on wie, że ja wiem. Ja wiem, że on wie, że ja wiem” – czyli jak ułatwić komunikację.

4.6. Proces podejmowania decyzji i jego uwarunkowania

4.7. Zarządzanie informacją.

4.8. Analizy ryzyka w sytuacji kryzysowej.

4.9. Zespół i jego członkowie w sytuacji kryzysowej – problem odpowiedzialności, ról podejmowanych przez poszczególnych członków  zespołu, synergia działań zespołowych.

4.10. Racjonalny model zarządzania kryzysowego z elementami nieracjonalnych zmiennych.

 

 1. Moduł V – Podsumowanie

5.1. Wnioski

5.2. Podsumowanie całego szkolenia.

5.3. Rozdanie certyfikatów.

 

Szkolenie obejmuje następujące elementy:

 • badanie potrzeb szkoleniowych,
 • opracowanie programu szkolenia,
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych,
 • realizację programu przez ekipę trenerską,
 • ocenę jakości szkolenia (ankieta poszkoleniowa).

 

Program jest własnością Security Direct