Wspólnie możemy wypracować programy,
które z czasem staną się standardem…

BEZPIECZNY MIESZKANIEC

BEZPIECZEŃSTWO INDYWIDUALNE

Wykłady, ćwiczenia, dynamiczne symulacje

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z występującym zagrożeniami i przygotowanie do działania w warunkach ograniczonego bezpieczeństwa. Przewidywanie, planowanie i bezpieczne realizowanie zadań.

 

RAMOWY PLAN SZKOLENIA:

  1. Bezpiecznie w domu.

1.1. Rozpoznawanie sygnałów o zagrożeniu.

1.2. Obcy w twoim domu.

1.3. Dziwne odwiedziny (symulacja).

1.4. Zwiad przestępczy.

1.5. Przestępcy i naciągacze.

  1. Bezpieczeństwo w biurze.

2.1. Elementy psychologii pierwszego kontaktu.

2.2. Rozpoznawanie sygnałów o zagrożeniu.

2.3. Kradzież (symulacja).

2.4. Agresja bezpośrednia.

2.5. Opcje interwencji.

2.6. Rozmowa z policją (symulacja).

2.7. Procedury policyjne.

2.8. Monitoring.

  1. Bezpiecznie w dzielnicy.

2.9. Rozpoznawanie sygnałów o zagrożeniu.  

2.10. Niebezpieczne rejony. Dzielnicowa mapa zagrożeń
(parki, ulice, lokale, itp.).

2.11. Agresja bezpośrednia.

2.12. Napad na ulicy (symulacja).

2.13. Zakupy.

2.14. Kradzież (symulacja).

2.15. Koperta bezpieczeństwa.

  1. Bezpiecznie w samochodzie.

3.1. Identyfikacja zagrożeń.

3.2. Co to znaczy bezpiecznie używać samochód?

3.3. Ocena ryzyka np.: na drodze, parkingu, ulicy, itp.

3.4. Wyposażenie samochodu (co warto mieć ze sobą).

3.5. Mapa niebezpiecznych rejonów.

3.6. Metody napadów na kierowców samochodów (symulacje).

3.7. Trenowanie zapobiegania a w ostateczności obrony, przed kradzieżą lub napadem (symulacja – różne warianty).

  1. Trening samoobrony (Krav Maga)

4.1. Sytuacje niebezpieczne.

4.2. Ocena sytuacji.

4.3. Motywacja.

4.4. Pozycja walki.

4.5. Technika samoobrony.

 

Zajęcia poprowadzą osoby bezpośrednio realizujące zadania związane z nadzorem nad zapewnieniem bezpieczeństwa instytucji i osób, jednocześnie posiadające państwowe uprawnienia instruktorów strzelectwa, samoobrony i survivalu.

Zajęcia są realizowane w formie wykładu, prezentacji multimedialnych, pokazów i ćwiczeń praktycznych.

 

Grupa docelowa:

Szkolenie dla pracowników terenowych (urzędnicy, pracownicy pomocy społecznej, wolontariusze, mieszkańcy).

Program jest własnością Security Direct