Wspólnie możemy wypracować metody,
które z czasem staną się standardem…

OCHRONA OSOBISTA

KURS OCHRONY OSOBISTEJ dla licencjonowanych pracowników ochrony.

Tematy szkolenia:

 

 • Organizacja ochrony osobistej.
 • Zajęcia wykładowe z użyciem plansz, materiałów video i prezentacji multimedialnych.
 • Rodzaje zagrożeń i sposoby zapobiegania im – zajęcia wykładowe połączone z wykorzystaniem materiałów video i prezentacji multimedialnych.
 • Szyki ochronne: zajęcia wykładowe z wykorzystaniem materiałów video i prezentacji multimedialnych, zajęcia praktyczne w terenie (ulica, budynki, środki komunikacji).
 • Terroryzm i procedury antyterrorystyczne – zajęcia wykładowe z wykorzystaniem materiałów video i prezentacji multimedialnych, zajęcia praktyczne w terenie.
 • Łączność, wykrywanie i przeciwdziałanie inwigilacji – zajęcia wykładowe połączone z pokazem i ćwiczeniami praktycznymi.
 • Profilaktyka antybombowa – zajęcia teoretyczne i praktyczne w terenie.
 • Pierwsza pomoc przedlekarska – zajęcia wykładowe połączone z pokazem i ćwiczeniami praktycznymi.
 • Samoobrona i techniki interwencyjne – zajęcia praktyczne
 • Prowadzenie pojazdów służbowych.
 • Wyszkolenie strzeleckie – zajęcia wykładowe połączone z pokazem i ćwiczeniami praktycznymi (trening bezstrzałowy), trening praktyczny na strzelnicy.

 

Ilość osób w grupie: min 10 max 15

Czas szkolenia: 140 h – 14 dni

 

Program jest własnością Security Direct