Wspólnie możemy wypracować metody,
które z czasem staną się standardem…

INTERWENCJE

TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI

Szkolenie utrwalające dla licencjonowanych pracowników ochrony

TEMATY SZKOLENIA:

 

 1. Pady i przewroty sytuacyjne w czasie interwencji.
 2. Postawy i poruszanie się podczas interwencji.
 3. Miejsca wrażliwe na ciele człowieka oraz sposoby ich aktywacji przez uciski, uderzenia i kopnięcia.
 4. Techniki obezwładniania osób.
 5. Chwyty transportowe i techniki prowadzenia.
 6. Techniki zakładania kajdanek i sprawdzania osób.
 7. Posługiwanie się pałką wielofunkcyjną – tonfą podczas in­terwencji.
 8. Uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń.
 9. Obrona przed uderzeniami i kopnięciami.
 10. Obrona przed atakami z użyciem niebezpiecznych narzędzi.
 11. Techniki usuwania osób z pojazdu.
 12. Współdziałanie pracowników ochrony podczas legitymowania, ujęcia i konwojowania osób.

Na realizację zawartych w programie tematów przeznaczono 16 godzin.
Program został tak zbudowany, aby w logiczny sposób połączyć techniki interwencji z technikami samoobrony, a samoobronę wzmocnić umiejętnościami użycia środków przymusu bezpośredniego.

 

Czas jednostek treningowych dla jednej grupy: trening  –  8 x 2 godziny

Program jest własnością Security Direct