Wspólnie możemy wypracować metody,
które z czasem staną się standardem…

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

PROCEDURY OCHRONY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

TEMATY SZKOLENIA:

 1. Blok ogólny:
 • prawne aspekty ochrony obiektów przemysłowych,
 • klasyfikacja i opis zagrożeń występujących w obiektach przemysłowych.
 1. Blok tematyczny:
 • opis i omówienie standardowych posterunków w obiektach przemysłowych,
 • obowiązki pracownika ochrony,
 • standardowe procedury i procedury awaryjne obowiązujące w obiektach przemysłowych,
 • standardowa dokumentacja obiektowa,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom: interwencja, napad z bronią, włamanie, kradzież mienia, pożar, zgłoszenie o ładunku wybuchowym, ewakuacja,
 • procedury ruchu osobowego i materiałowego w obiekcie.
 1. Symulacja wybranej sytuacji kryzysowej.

Czas szkoleniowy dla jednej grupy:

teoria –  7 godzin,

praktyka – 1 godzina

Program jest własnością Security Direct