Wspólnie możemy wypracować metody,
które z czasem staną się standardem…

ZAGROŻENIA BOMBOWE

SZKOLENIE PROCEDUR ANTYBOMBOWYCH.

Dla pracowników ochrony pełniących służbę w obiektach użyteczności publicznej.

TEMATY SZKOLENIA:

 

  1. Zagrożenia związane z możliwością podłożenia ładunku wybuchowego,
  2. Sposoby otrzymywania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego,
  3. Zasady postępowania w przypadku telefonicznej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego,
  4. Sprawdzenie obiektu,
  5. Postępowanie po zlokalizowaniu podejrzanego przedmiotu,
  6. Zasady przeprowadzenia ewakuacji,
  7. Zasady kontroli przesyłek i postępowania z podejrzanymi przesyłkami,
  8. Procedury kontrolne, prewencja.

Szkolenie w grupach max 12 osobowych.

Czas jednostek szkoleniowych dla jednej grupy:

Teoria –  4 godziny,

Praktyka – 1 godzina.

Program jest własnością Security Direct