STOWARZYSZENIE SECURITY DIRECT

Stowarzyszenie Security Direct realizuje projekt mający na celu stworzenie w Polsce standardów zachowań w sytuacjach krytycznych i kryzysowych, tak w skali bezpośredniego zagrożenia osobistego, rodziny, jak w skali lokalnej, regionalnej, czy ogólnopolskiej.

 

Wobec wielu przemian zachodzących w Państwie i w jego strukturach odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo społeczne, jeden element wymaga szczególnej uwagi – jest to współpraca, integracja i przygotowanie wszystkich systemów do wspólnego działania ze sobą i ze społeczeństwem.
Nie można tego osiągnąć wdrażając i doskonaląc nawet najlepsze, ale wycinkowe i fragmentaryczne programy. Żaden hermetyczny program nie jest w stanie utrwalić prawidłowych reakcji i określić standardu współpracy człowieka dotkniętego kryzysem z otoczeniem i z ludźmi wykonującymi swoje obowiązki.

 

Projekt stowarzyszenia Security Direct stanie się przedsięwzięciem, w którym „spotkają się” wielowątkowe i rozbudowane programy profesjonalistów, i w którymczęść tej wiedzy może zostać przekazana społeczeństwu.


Zaufanie, świadome zachowanie i ewentualna współpraca jest jednym z podstawowych elementów, których brak dotkliwie rzutuje na sposób reakcji naszego społeczeństwa na wszelkie sytuacje kryzysowe, tak w skali społeczności, jak i poszczególnych obywateli.


Istnieje naturalna potrzeba i możliwość połączenia w jednym miejscu kilku płaszczyzn, na których rozstrzyga się bezpieczeństwo człowieka, jego rodziny i społeczeństwa, a znaczna część przygotowania do reagowania w sytuacji krytycznej może odbywać się w ramach wymiany doświadczeń i skutecznego wypracowania rozwiązań.