PROJEKT

 

  1. Cel projektu:

1.1. uświadomienie i działanie prewencyjne w sytuacjizagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa(lapidarnie, po ludzku i żeby nie straszyć…).

 

  1. Środki dotarcia (metody), filmy animowane dla dzieci i młodzieży, teksty ilustrowane, komiksy:

2.1. Telewizja, radio, internet,

2.1.1. audycje,

2.1.2. spoty,

2.1.3. reklama i promocja (projektu i patronów, sponsorów),

2.1.4. relacje z eventów,

2.1.5. filmy instruktażowe.

 

2.2. Prasa, bilbordy – teksty edukacyjne:

2.2.1. plakaty edukacyjne,

2.2.2. ogłoszenia prasowe,

2.2.3. artykuły (w tym sponsorowane).

 

2.3. Wydawnictwa celowe:

2.3.1. materiały edukacyjne dla dzieci,

2.3.2. komiksy dla młodzieży,

2.3.3. materiały edukacyjne dla nauczycieli.

 

2.4. Eventy:

2.4.1. pokazy praktycznych zachowań (wypadek, wybuch, poparzenie itp),

2.4.2. imprezy plenerowe (policja, Straż Pożarna, ratownictwo medyczne, WOPR, GOPR i inni),

2.4.3. konferencje.

 

2.5. Konkursy (prowadzone w mediach i na imprezach w ramach kampanii; można wykorzystać eventy, które na stałe wpisane są w kalendarze samorządów, firm, organizacji).