WYDAWNICTWA

 

  • Wydawnictwa nieperiodyczne Security Direct

Wydawnictwa Security Direct stanowią kolejny kanał edukacyjny i informacyjny w działaniach stowarzyszenia.

 

  • Wydawnictwa tematyczne

Wydawnictwa dotyczące precyzyjnie określonego tematycznie obszaru bezpieczeństwa (np. bezpieczeństwo cyfrowe, bezpieczeństwo finansowe) i powiązanych z tym obszarem innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem (wzajemne relacje i synergie różnych, często tylko z pozoru odległych od siebie warstw).  

 

  • Wydania specjalne

Wydania tematyczne związane z wyjątkowymi procesami i sytuacjami. Celem takich wydawnictw będzie dostarczenie rzetelnych informacji, analiz i opinii dotyczących wyjątkowych procesów i sytuacji, w tym także zmian legislacyjnych mających wpływ na różne obszary bezpieczeństwa obywateli, instytucji i organizacji komercyjnych.

 

  • Poradniki

Wydawnictwa mające na celu dostarczenie praktycznej wiedzy osobom, instytucjom i organizacjom w obszarze bezpieczeństwa. Zapewnienie treści, które krok po kroku pokażą, jak w określonym obszarze tworzyć procedury bezpieczeństwa i Plany Ciągłości Działania, według jakich standardów postępować, jakie osoby lub zespoły powoływać, jak dzielić kompetencje i odpowiedzialność, itd. Pozwoli to osobom podejmującym decyzje strategiczne o rozwoju, a także osobom odpowiedzialnym w szczególności za bezpieczeństwo w danej instytucji czy organizacji stworzyć właściwe standardy bezpieczeństwa i stworzyć sprawne struktury mające za zadanie tego bezpieczeństwa strzec.

Poradniki w różnej formie (także jako broszury) będą przygotowane dla zwykłego odbiorcy. Ich celem będzie pokazanie jak ma się zachować, jak przewidywać zagrożenia i jak na nie reagować.

Kolejną grupą odbiorców poradników są edukatorzy – osoby szkolące inne osoby z zakresu bezpieczeństwa. Poradniki dla nich będą obejmować wystandaryzowane materiały szkoleniowe, które umożliwią ich działalność i będą wspierać te osoby, które przez edukatorów zostaną przeszkolone.

 

  • Poradniki dla dzieci

Wydawnictwa, które wykorzystując elementy graficzne (np. kolorowanki) w przystępny i intuicyjny sposób pozwolą dzieciom przyswoić wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa, sposobu zachowania i reakcji na sytuację niebezpieczne.

 

  • Raporty

Wydawnictwa prezentujące zagregowaną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa, pokazującą procesy zmian, tendencje oraz badania opinii dotyczące bezpieczeństwa, wyniki audytów bezpieczeństwa prowadzonych przez stowarzyszenie, tak by w sposób kompleksowy pokazać trendy, potencjalne zagrożenia oraz zamiany w różnych aspektach.